Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fathom" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fathom" till svenska språket

EnglishSwedish

Fathom

[Fathom]
/fæðəm/

noun

1. A linear unit of measurement (equal to 6 feet) for water depth

  synonym:
 • fathom
 • ,
 • fthm

1. En linjär måttenhet (lika med 6 fot) för vattendjup

  synonym:
 • famn
 • ,
 • fthm

2. (mining) a unit of volume (equal to 6 cubic feet) used in measuring bodies of ore

  synonym:
 • fathom
 • ,
 • fthm

2. (brytning) en volymenhet (lika med 6 kubikfot) som används vid mätning av malmkroppar

  synonym:
 • famn
 • ,
 • fthm

verb

1. Come to understand

  synonym:
 • penetrate
 • ,
 • fathom
 • ,
 • bottom

1. Kom att förstå

  synonym:
 • tränga igenom
 • ,
 • famn
 • ,
 • botten

2. Measure the depth of (a body of water) with a sounding line

  synonym:
 • fathom
 • ,
 • sound

2. Mät djupet av (en vattenförekomst) med en klingande linje

  synonym:
 • famn
 • ,
 • ljud

Examples of using

I can't fathom what you said.
Jag kan inte förstå vad du sa.