Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fascinating" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fascinerande" till svenska språket

EnglishSwedish

Fascinating

[Fascinerande]
/fæsənetɪŋ/

adjective

1. Capable of arousing and holding the attention

 • "A fascinating story"
  synonym:
 • absorbing
 • ,
 • engrossing
 • ,
 • fascinating
 • ,
 • gripping
 • ,
 • riveting

1. Kan väcka och hålla uppmärksamheten

 • "En fascinerande historia"
  synonym:
 • absorberande
 • ,
 • fängslande
 • ,
 • fascinerande
 • ,
 • gripande
 • ,
 • nitning

2. Capturing interest as if by a spell

 • "Bewitching smile"
 • "Roosevelt was a captivating speaker"
 • "Enchanting music"
 • "An enthralling book"
 • "Antique papers of entrancing design"
 • "A fascinating woman"
  synonym:
 • bewitching
 • ,
 • captivating
 • ,
 • enchanting
 • ,
 • enthralling
 • ,
 • entrancing
 • ,
 • fascinating

2. Fånga intresse som genom en besvärjelse

 • "Förtrollande leende"
 • "Roosevelt var en fängslande talare"
 • "Förtrollande musik"
 • "En fängslande bok"
 • "Antika papper av fängslande design"
 • "En fascinerande kvinna"
  synonym:
 • förhäxande
 • ,
 • fängslande
 • ,
 • förtrollande
 • ,
 • fascinerande

Examples of using

We want to make learning effective, interesting, and fascinating.
Vi vill göra lärandet effektivt, intressant och fascinerande.
I think it's fascinating.
Jag tycker det är fascinerande.
I find that fascinating.
Det tycker jag är fascinerande.