Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fascinate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fascinera" till svenska språket

EnglishSwedish

Fascinate

[Fascinera]
/fæsənet/

verb

1. Cause to be interested or curious

  synonym:
 • intrigue
 • ,
 • fascinate

1. Orsak att vara intresserad eller nyfiken

  synonym:
 • intriger
 • ,
 • fascinera

2. To render motionless, as with a fixed stare or by arousing terror or awe

 • "The snake charmer fascinates the cobra"
  synonym:
 • fascinate
 • ,
 • transfix
 • ,
 • grip
 • ,
 • spellbind

2. Att göra orörlig, som med en fast blick eller genom att väcka skräck eller vördnad

 • "Ormtjusaren fascinerar kobran"
  synonym:
 • fascinera
 • ,
 • transfix
 • ,
 • grepp
 • ,
 • trollbinda

3. Attract

 • Cause to be enamored
 • "She captured all the men's hearts"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • enamour
 • ,
 • trance
 • ,
 • catch
 • ,
 • becharm
 • ,
 • enamor
 • ,
 • captivate
 • ,
 • beguile
 • ,
 • charm
 • ,
 • fascinate
 • ,
 • bewitch
 • ,
 • entrance
 • ,
 • enchant

3. Locka

 • Orsak att vara förälskad
 • "Hon fångade alla mäns hjärtan"
  synonym:
 • fånga
 • ,
 • förälska
 • ,
 • trance
 • ,
 • becharm
 • ,
 • förälskelse
 • ,
 • fängsla
 • ,
 • lura
 • ,
 • charm
 • ,
 • fascinera
 • ,
 • förhäxa
 • ,
 • ingång
 • ,
 • förtrolla