Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "farsighted" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "framsynt" till svenska språket

EnglishSwedish

Farsighted

[Framsynt]
/fɑrsaɪtəd/

adjective

1. Able to see distant objects clearly

  synonym:
 • farsighted
 • ,
 • presbyopic

1. Kan se avlägsna föremål tydligt

  synonym:
 • framsynt
 • ,
 • presbyopisk

2. Planning prudently for the future

 • "Large goals that required farsighted policies"
 • "Took a long view of the geopolitical issues"
  synonym:
 • farseeing
 • ,
 • farsighted
 • ,
 • foresighted
 • ,
 • foresightful
 • ,
 • prospicient
 • ,
 • long
 • ,
 • longsighted

2. Planerar försiktigt för framtiden

 • "Stora mål som krävde framsynt politik"
 • "Tog en lång syn på de geopolitiska frågorna"
  synonym:
 • farseeing
 • ,
 • framsynt
 • ,
 • förutseende
 • ,
 • prospicient
 • ,
 • lång
 • ,
 • långsynt