Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fare" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fare" till svenska språket

EnglishSwedish

Fare

[Pris]
/fɛr/

noun

1. An agenda of things to do

 • "They worked rapidly down the menu of reports"
  synonym:
 • menu
 • ,
 • fare

1. En agenda med saker att göra

 • "De arbetade snabbt ner på menyn med rapporter"
  synonym:
 • meny
 • ,
 • biljettpris

2. The sum charged for riding in a public conveyance

  synonym:
 • fare
 • ,
 • transportation

2. Summan som tas ut för att åka i kollektivtrafik

  synonym:
 • biljettpris
 • ,
 • transport

3. A paying (taxi) passenger

  synonym:
 • fare

3. En betalande (taxi) passagerare

  synonym:
 • biljettpris

4. The food and drink that are regularly served or consumed

  synonym:
 • fare

4. Den mat och dryck som regelbundet serveras eller konsumeras

  synonym:
 • biljettpris

verb

1. Proceed or get along

 • "How is she doing in her new job?"
 • "How are you making out in graduate school?"
 • "He's come a long way"
  synonym:
 • do
 • ,
 • fare
 • ,
 • make out
 • ,
 • come
 • ,
 • get along

1. Fortsätt eller kom överens

 • "Hur mår hon i sitt nya jobb?"
 • "Hur hånglar du på forskarskolan?"
 • "Han har kommit långt"
  synonym:
 • göra
 • ,
 • biljettpris
 • ,
 • hångla
 • ,
 • kom
 • ,
 • komma överens

2. Eat well

  synonym:
 • fare

2. Ät gott

  synonym:
 • biljettpris

Examples of using

Pass the fare.
Godkänn biljettpriset.
Fare thee well! and if for ever, still for ever, fare thee well.
Bilja dig bra! och om du för alltid, fortfarande för alltid, klarar dig bra.
He paid double the usual fare.
Han betalade dubbelt så mycket som vanligt.