Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fancy" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fancy" till svenska språket

EnglishSwedish

Fancy

[Tjusig]
/fænsi/

noun

1. Something many people believe that is false

 • "They have the illusion that i am very wealthy"
  synonym:
 • illusion
 • ,
 • fantasy
 • ,
 • phantasy
 • ,
 • fancy

1. Något många tror som är falskt

 • "De har illusionen att jag är väldigt rik"
  synonym:
 • illusion
 • ,
 • fantasi
 • ,
 • tjusig

2. A kind of imagination that was held by coleridge to be more casual and superficial than true imagination

  synonym:
 • fancy

2. En sorts fantasi som av coleridge ansågs vara mer avslappnad och ytlig än sann fantasi

  synonym:
 • tjusig

3. A predisposition to like something

 • "He had a fondness for whiskey"
  synonym:
 • fondness
 • ,
 • fancy
 • ,
 • partiality

3. En benägenhet att tycka om något

 • "Han hade en förkärlek för whisky"
  synonym:
 • förkärlek
 • ,
 • tjusig
 • ,
 • partiskhet

verb

1. Imagine

 • Conceive of
 • See in one's mind
 • "I can't see him on horseback!"
 • "I can see what will happen"
 • "I can see a risk in this strategy"
  synonym:
 • visualize
 • ,
 • visualise
 • ,
 • envision
 • ,
 • project
 • ,
 • fancy
 • ,
 • see
 • ,
 • figure
 • ,
 • picture
 • ,
 • image

1. Föreställa sig

 • Föreställa sig
 • Se i ens sinne
 • "Jag kan inte se honom på hästryggen!"
 • "Jag kan se vad som kommer att hända"
 • "Jag kan se en risk i den här strategin"
  synonym:
 • visualisera
 • ,
 • föreställa sig
 • ,
 • projekt
 • ,
 • tjusig
 • ,
 • se
 • ,
 • figur
 • ,
 • bild

2. Have a fancy or particular liking or desire for

 • "She fancied a necklace that she had seen in the jeweler's window"
  synonym:
 • fancy
 • ,
 • go for
 • ,
 • take to

2. Ha en tjusig eller speciell tycke eller önskan om

 • "Hon tänkte på ett halsband som hon hade sett i juvelerarens fönster"
  synonym:
 • tjusig
 • ,
 • gå för
 • ,
 • ta till

adjective

1. Not plain

 • Decorative or ornamented
 • "Fancy handwriting"
 • "Fancy clothes"
  synonym:
 • fancy

1. Inte vanligt

 • Dekorativ eller ornamenterad
 • "Fancy handstil"
 • "Tjusiga kläder"
  synonym:
 • tjusig

Examples of using

This cemetery even has its own site, and there is a page “News” on it! Can you fancy news from the graveyard?!
Denna kyrkogård har till och med sin egen plats, och det finns en sida “News” på den! Kan du tycka om nyheter från kyrkogården?!
Children often live in a world of fancy.
Barn lever ofta i en värld av fantasi.