Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fanatic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fanatisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Fanatic

[Fanatisk]
/fənætɪk/

noun

1. A person motivated by irrational enthusiasm (as for a cause)

 • "A fanatic is one who can't change his mind and won't change the subject"--winston churchill
  synonym:
 • fanatic
 • ,
 • fiend

1. En person motiverad av irrationell entusiasm (som för en sak)

 • "En fanatiker är en som inte kan ändra sig och inte kommer att byta ämne" - winston churchill
  synonym:
 • fanatisk
 • ,
 • djävul

adjective

1. Marked by excessive enthusiasm for and intense devotion to a cause or idea

 • "Rabid isolationist"
  synonym:
 • fanatic
 • ,
 • fanatical
 • ,
 • overzealous
 • ,
 • rabid

1. Präglas av överdriven entusiasm för och intensiv hängivenhet till en sak eller idé

 • "Rabiat isolationist"
  synonym:
 • fanatisk
 • ,
 • övernitisk
 • ,
 • rabiat