Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "familiarity" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "familiaritet" till svenska språket

EnglishSwedish

Familiarity

[Förtrogenhet]
/fəmɪljɛrəti/

noun

1. Personal knowledge or information about someone or something

  synonym:
 • acquaintance
 • ,
 • familiarity
 • ,
 • conversance
 • ,
 • conversancy

1. Personlig kunskap eller information om någon eller något

  synonym:
 • bekantskap
 • ,
 • förtrogenhet
 • ,
 • konversation

2. Usualness by virtue of being familiar or well known

  synonym:
 • familiarity

2. Vanligt i kraft av att vara bekant eller välkänd

  synonym:
 • förtrogenhet

3. Close or warm friendship

 • "The absence of fences created a mysterious intimacy in which no one knew privacy"
  synonym:
 • familiarity
 • ,
 • intimacy
 • ,
 • closeness

3. Nära eller varm vänskap

 • "Frånvaron av staket skapade en mystisk intimitet där ingen kände till privatlivet"
  synonym:
 • förtrogenhet
 • ,
 • intimitet
 • ,
 • närhet

4. A casual manner

  synonym:
 • casualness
 • ,
 • familiarity

4. Ett slentrianmässigt sätt

  synonym:
 • slentrian
 • ,
 • förtrogenhet

5. An act of undue intimacy

  synonym:
 • familiarity
 • ,
 • impropriety
 • ,
 • indecorum
 • ,
 • liberty

5. En handling av otillbörlig intimitet

  synonym:
 • förtrogenhet
 • ,
 • oegentligheter
 • ,
 • obekvämhet
 • ,
 • frihet

Examples of using

I wouldn't permit such familiarity.
Jag skulle inte tillåta en sådan förtrogenhet.