Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "falling" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "falla" till svenska språket

EnglishSwedish

Falling

[Fallande]
/fɑlɪŋ/

adjective

1. Decreasing in amount or degree

 • "Falling temperature"
  synonym:
 • falling

1. Minskar i mängd eller grad

 • "Falltemperatur"
  synonym:
 • faller

2. Becoming lower or less in degree or value

 • "A falling market"
 • "Falling incomes"
  synonym:
 • falling

2. Blir lägre eller mindre i grad eller värde

 • "En fallande marknad"
 • "Fallande inkomster"
  synonym:
 • faller

3. Coming down freely under the influence of gravity

 • "The eerie whistle of dropping bombs"
 • "Falling rain"
  synonym:
 • dropping
 • ,
 • falling

3. Kommer ner fritt under påverkan av gravitationen

 • "Den kusliga visselpipan att släppa bomber"
 • "Fallande regn"
  synonym:
 • släppa
 • ,
 • faller

Examples of using

It seems I'm falling ill.
Det verkar som om jag blir sjuk.
The masks are falling.
Maskerna faller.
The chances of dying from falling airplane parts are 100 times greater than the chances of being killed by a shark.
Chanserna att dö av fallande flygplansdelar är 100 gånger större än chanserna att dödas av en haj.