Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "faith" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tro" till svenska språket

EnglishSwedish

Faith

[Tro]
/feθ/

noun

1. A strong belief in a supernatural power or powers that control human destiny

 • "He lost his faith but not his morality"
  synonym:
 • religion
 • ,
 • faith
 • ,
 • religious belief

1. En stark tro på en övernaturlig kraft eller makter som styr mänskligt öde

 • "Han förlorade sin tro men inte sin moral"
  synonym:
 • religion
 • ,
 • tro
 • ,
 • religiös övertygelse

2. Complete confidence in a person or plan etc

 • "He cherished the faith of a good woman"
 • "The doctor-patient relationship is based on trust"
  synonym:
 • faith
 • ,
 • trust

2. Fullständigt förtroende för en person eller plan etc

 • "Han omhuldade en god kvinnas tro"
 • "Relationen läkare-patient bygger på tillit"
  synonym:
 • tro
 • ,
 • förtroende

3. An institution to express belief in a divine power

 • "He was raised in the baptist religion"
 • "A member of his own faith contradicted him"
  synonym:
 • religion
 • ,
 • faith
 • ,
 • organized religion

3. En institution för att uttrycka tro på en gudomlig kraft

 • "Han växte upp i baptistreligionen"
 • "En medlem av hans egen tro motsade honom"
  synonym:
 • religion
 • ,
 • tro
 • ,
 • organiserad religion

4. Loyalty or allegiance to a cause or a person

 • "Keep the faith"
 • "They broke faith with their investors"
  synonym:
 • faith

4. Lojalitet eller lojalitet till en sak eller en person

 • "Behåll tron"
 • "De bröt tron med sina investerare"
  synonym:
 • tro

Examples of using

I have complete faith in his abilities.
Jag har fullständig tilltro till hans förmågor.
You don't have enough faith in yourselves.
Ni har inte tillräckligt med tilltro till er själva.
What's the difference between faith and trust?
Vad är skillnaden mellan tro och tillit?