Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fairy" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "älva" till svenska språket

EnglishSwedish

Fairy

[Fe]
/fɛri/

noun

1. A small being, human in form, playful and having magical powers

  synonym:
 • fairy
 • ,
 • faery
 • ,
 • faerie
 • ,
 • fay
 • ,
 • sprite

1. En liten varelse, mänsklig till formen, lekfull och med magiska krafter

  synonym:
 • älva
 • ,
 • faery
 • ,
 • fay
 • ,
 • sprite

2. Offensive term for an openly homosexual man

  synonym:
 • fagot
 • ,
 • faggot
 • ,
 • fag
 • ,
 • fairy
 • ,
 • nance
 • ,
 • pansy
 • ,
 • queen
 • ,
 • queer
 • ,
 • poof
 • ,
 • poove
 • ,
 • pouf

2. Kränkande benämning på en öppet homosexuell man

  synonym:
 • bög
 • ,
 • älva
 • ,
 • nance
 • ,
 • pensé
 • ,
 • drottning
 • ,
 • queer
 • ,
 • poff
 • ,
 • poove
 • ,
 • puff

Examples of using

It reads like a fairy tale.
Det lyder som en saga.
The Brothers Grimm collected fairy tales all-over Germany.
Bröderna Grimm samlade sagor över hela Tyskland.
In the shadow of the Leaning Tower of Piza sits the storyteller of the town, eating a plate of pea soup. After that he tells some children the fairy tale "The Princess and the Pea".
I skuggan av det lutande tornet i Piza sitter historieberättaren om staden och äter en tallrik ärtsoppa. Efter det berättar han för några barn sagan "Prinsessan och ärtan".