Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fairness" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "rättvisa" till svenska språket

EnglishSwedish

Fairness

[Rättvisa]
/fɛrnəs/

noun

1. Conformity with rules or standards

 • "The judge recognized the fairness of my claim"
  synonym:
 • fairness
 • ,
 • equity

1. Verensstämmelse med regler eller standarder

 • "Domaren insåg rättvisan i mitt påstående"
  synonym:
 • rättvisa
 • ,
 • eget kapital

2. Ability to make judgments free from discrimination or dishonesty

  synonym:
 • fairness
 • ,
 • fair-mindedness
 • ,
 • candor
 • ,
 • candour

2. Förmåga att göra bedömningar fria från diskriminering eller oärlighet

  synonym:
 • rättvisa
 • ,
 • uppriktighet

3. The property of having a naturally light complexion

  synonym:
 • paleness
 • ,
 • blondness
 • ,
 • fairness

3. Egenskapen att ha en naturligt ljus hy

  synonym:
 • blekhet
 • ,
 • blondhet
 • ,
 • rättvisa

4. The quality of being good looking and attractive

  synonym:
 • comeliness
 • ,
 • fairness
 • ,
 • loveliness
 • ,
 • beauteousness

4. Kvaliteten på att vara snygg och attraktiv

  synonym:
 • behaglighet
 • ,
 • rättvisa
 • ,
 • ljuvlighet
 • ,
 • vackerhet