Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "extremity" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "extremitet" till svenska språket

EnglishSwedish

Extremity

[Extremitet]
/ɛkstrɛməti/

noun

1. An external body part that projects from the body

 • "It is important to keep the extremities warm"
  synonym:
 • extremity
 • ,
 • appendage
 • ,
 • member

1. En extern kroppsdel som skjuter ut från kroppen

 • "Det är viktigt att hålla extremiteterna varma"
  synonym:
 • extremitet
 • ,
 • bihang
 • ,
 • medlem

2. An extreme condition or state (especially of adversity or disease)

  synonym:
 • extremity

2. Ett extremt tillstånd eller tillstånd (särskilt av motgångar eller sjukdom)

  synonym:
 • extremitet

3. The greatest or utmost degree

 • "The extremity of despair"
  synonym:
 • extremity

3. Den största eller yttersta graden

 • "Förtvivlans extremitet"
  synonym:
 • extremitet

4. The outermost or farthest region or point

  synonym:
 • extremity

4. Den yttersta eller längsta regionen eller punkten

  synonym:
 • extremitet

5. That part of a limb that is farthest from the torso

  synonym:
 • extremity

5. Den delen av en lem som är längst bort från bålen

  synonym:
 • extremitet