Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "extravagantly" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "extravagant" till svenska språket

EnglishSwedish

Extravagantly

[Extravagant]
/ɛkstrævəgəntli/

adverb

1. In an abundant manner

 • "They were abundantly supplied with food"
 • "He thanked her profusely"
  synonym:
 • abundantly
 • ,
 • copiously
 • ,
 • profusely
 • ,
 • extravagantly

1. På ett rikligt sätt

 • "De försågs rikligt med mat"
 • "Han tackade henne ymnigt"
  synonym:
 • rikligt
 • ,
 • extravagant

2. In a wasteful manner

 • "The united states, up to the 1920s, used fuel lavishly, mainly because it was so cheap"
  synonym:
 • extravagantly
 • ,
 • lavishly

2. På ett slösaktigt sätt

 • "Usa, fram till 1920-talet, använde bränsle överdådigt, främst för att det var så billigt"
  synonym:
 • extravagant
 • ,
 • överdådigt

3. In a rich and lavish manner

 • "Lavishly decorated"
  synonym:
 • lavishly
 • ,
 • richly
 • ,
 • extravagantly

3. På ett rikt och påkostat sätt

 • "Överdådigt dekorerad"
  synonym:
 • överdådigt
 • ,
 • rikt
 • ,
 • extravagant