Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "extraordinary" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "extraordinär" till svenska språket

EnglishSwedish

Extraordinary

[Extraordinär]
/ɛkstrəɔrdənɛri/

adjective

1. Beyond what is ordinary or usual

 • Highly unusual or exceptional or remarkable
 • "Extraordinary authority"
 • "An extraordinary achievement"
 • "Her extraordinary beauty"
 • "Enjoyed extraordinary popularity"
 • "An extraordinary capacity for work"
 • "An extraordinary session of the legislature"
  synonym:
 • extraordinary

1. Utöver vad som är vanligt eller vanligt

 • Högst ovanligt eller exceptionellt eller anmärkningsvärt
 • "Extraordinär myndighet"
 • "En extraordinär prestation"
 • "Hennes extraordinära skönhet"
 • "Njöt av extraordinär popularitet"
 • "En extraordinär arbetsförmåga"
 • "En extra session i den lagstiftande församlingen"
  synonym:
 • extraordinär

2. Far more than usual or expected

 • "An extraordinary desire for approval"
 • "It was an over-the-top experience"
  synonym:
 • extraordinary
 • ,
 • over-the-top
 • ,
 • sinful

2. Långt mer än vanligt eller förväntat

 • "En extraordinär önskan om godkännande"
 • "Det var en överdriven upplevelse"
  synonym:
 • extraordinär
 • ,
 • överdrivet
 • ,
 • syndig

3. (of an official) serving an unusual or special function in addition to those of the regular officials

 • "An ambassador extraordinary"
  synonym:
 • extraordinary(p)

3. (av en tjänsteman) som fyller en ovanlig eller särskild funktion utöver de ordinarie tjänstemännens

 • "En extraordinär ambassadör"
  synonym:
 • extraordinärt(p)

Examples of using

A person never reading anything may be fooled with an extraordinary easiness.
En person som aldrig läser något kan luras med en extraordinär lätthet.
Rosa Montero is an extraordinary woman.
Rosa Montero är en extraordinär kvinna.