Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "explorer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "utforskare" till svenska språket

EnglishSwedish

Explorer

[Utforskare]
/ɪksplɔrər/

noun

1. Someone who travels into little known regions (especially for some scientific purpose)

  synonym:
 • explorer
 • ,
 • adventurer

1. Någon som reser in i föga kända regioner (särskilt i något vetenskapligt syfte)

  synonym:
 • utforskare
 • ,
 • äventyrare

2. A commercial browser

  synonym:
 • Internet Explorer
 • ,
 • Explorer
 • ,
 • IE

2. En kommersiell webbläsare

  synonym:
 • Internet Explorer
 • ,
 • Utforskare
 • ,
 • IE

Examples of using

Dora is an explorer.
Dora är en upptäcktsresande.
There was a time when Christopher Columbus challenged another explorer to a duel. The latter, an underhanded chap, did not take ten steps - as dictated by the rules - but two, then turned around to shoot. Unfortunately for him, Columbus hadn't taken any steps at all.
Det fanns en tid då Christopher Columbus utmanade en annan upptäcktsresande till en duell. Den senare, en underhänt kille, tog inte tio steg - som dikterades av reglerna - utan två och vände sig sedan om för att skjuta. Tyvärr för honom hade Columbus inte vidtagit några åtgärder alls.
Dora is an explorer.
Dora är en upptäcktsresande.