Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exploit" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "exploit" till svenska språket

EnglishSwedish

Exploit

[Utnyttja]
/ɛksplɔɪt/

noun

1. A notable achievement

 • "He performed a great feat"
 • "The book was her finest effort"
  synonym:
 • feat
 • ,
 • effort
 • ,
 • exploit

1. En anmärkningsvärd prestation

 • "Han utförde en stor bedrift"
 • "Boken var hennes finaste insats"
  synonym:
 • feat
 • ,
 • ansträngning
 • ,
 • utnyttja

verb

1. Use or manipulate to one's advantage

 • "He exploit the new taxation system"
 • "She knows how to work the system"
 • "He works his parents for sympathy"
  synonym:
 • exploit
 • ,
 • work

1. Använd eller manipulera till sin fördel

 • "Han utnyttjar det nya skattesystemet"
 • "Hon vet hur man arbetar med systemet"
 • "Han jobbar sina föräldrar för sympati"
  synonym:
 • utnyttja
 • ,
 • arbete

2. Draw from

 • Make good use of
 • "We must exploit the resources we are given wisely"
  synonym:
 • exploit
 • ,
 • tap

2. Dra från

 • Utnyttja väl
 • "Vi måste utnyttja de resurser vi får klokt"
  synonym:
 • utnyttja
 • ,
 • trycka

3. Work excessively hard

 • "He is exploiting the students"
  synonym:
 • overwork
 • ,
 • exploit

3. Jobba överdrivet hårt

 • "Han utnyttjar eleverna"
  synonym:
 • överansträngning
 • ,
 • utnyttja