Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "expiration" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "utgång" till svenska språket

EnglishSwedish

Expiration

[Utgångsdatum]
/ɛkspəreʃən/

noun

1. A coming to an end of a contract period

 • "The expiry of his driver's license"
  synonym:
 • termination
 • ,
 • expiration
 • ,
 • expiry

1. En kommande till slutet av en avtalsperiod

 • "Utgången av hans körkort"
  synonym:
 • uppsägning
 • ,
 • utgång

2. Euphemistic expressions for death

 • "Thousands mourned his passing"
  synonym:
 • passing
 • ,
 • loss
 • ,
 • departure
 • ,
 • exit
 • ,
 • expiration
 • ,
 • going
 • ,
 • release

2. Eufemistiska uttryck för döden

 • "Tusentals sörjde hans bortgång"
  synonym:
 • passerar
 • ,
 • förlust
 • ,
 • avgång
 • ,
 • avsluta
 • ,
 • utgång
 • ,
 • går
 • ,
 • släpp

3. The act of expelling air from the lungs

  synonym:
 • exhalation
 • ,
 • expiration
 • ,
 • breathing out

3. Handlingen att driva ut luft från lungorna

  synonym:
 • utandning
 • ,
 • utgång
 • ,
 • andas ut