Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "expert" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "expert" till svenska språket

EnglishSwedish

Expert

[Expert]
/ɛkspərt/

noun

1. A person with special knowledge or ability who performs skillfully

  synonym:
 • expert

1. En person med särskild kunskap eller förmåga som presterar skickligt

  synonym:
 • expert

adjective

1. Having or showing knowledge and skill and aptitude

 • "Adept in handicrafts"
 • "An adept juggler"
 • "An expert job"
 • "A good mechanic"
 • "A practiced marksman"
 • "A proficient engineer"
 • "A lesser-known but no less skillful composer"
 • "The effect was achieved by skillful retouching"
  synonym:
 • adept
 • ,
 • expert
 • ,
 • good
 • ,
 • practiced
 • ,
 • proficient
 • ,
 • skillful
 • ,
 • skilful

1. Att ha eller visa kunskap och skicklighet och begåvning

 • "Skicklig inom hantverk"
 • "En skicklig jonglör"
 • "Ett expertjobb"
 • "En bra mekaniker"
 • "En praktiserad skytt"
 • "En skicklig ingenjör"
 • "En mindre känd men inte mindre skicklig kompositör"
 • "Effekten uppnåddes genom skicklig retuschering"
  synonym:
 • skicklig
 • ,
 • expert
 • ,
 • bra
 • ,
 • övade

2. Of or relating to or requiring special knowledge to be understood

 • "Technical terminology"
 • "A technical report"
 • "Technical language"
  synonym:
 • technical
 • ,
 • expert

2. Av eller som rör eller kräver att särskilda kunskaper förstås

 • "Teknisk terminologi"
 • "En teknisk rapport"
 • "Tekniskt språk"
  synonym:
 • teknisk
 • ,
 • expert

Examples of using

He's an expert kisser.
Han är en expertkyssare.
I need some expert advice.
Jag behöver lite expertråd.
Tom is an expert at all kinds of games.
Tom är expert på alla typer av spel.