Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exotic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "exotisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Exotic

[Exotisk]
/ɪgzɑtɪk/

adjective

1. Being or from or characteristic of another place or part of the world

 • "Alien customs"
 • "Exotic plants in a greenhouse"
 • "Exotic cuisine"
  synonym:
 • alien
 • ,
 • exotic

1. Att vara eller från eller karakteristisk för en annan plats eller del av världen

 • "Främmande seder"
 • "Exotiska växter i ett växthus"
 • "Exotiskt kök"
  synonym:
 • utomjording
 • ,
 • exotiska

2. Strikingly strange or unusual

 • "An exotic hair style"
 • "Protons, neutrons, electrons and all their exotic variants"
 • "The exotic landscape of a dead planet"
  synonym:
 • exotic

2. Påfallande konstigt eller ovanligt

 • "En exotisk hårstil"
 • "Protoner, neutroner, elektroner och alla deras exotiska varianter"
 • "Det exotiska landskapet på en död planet"
  synonym:
 • exotiska