Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "existence" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "existens" till svenska språket

EnglishSwedish

Existence

[Existens]
/ɛgzɪstəns/

noun

1. The state or fact of existing

 • "A point of view gradually coming into being"
 • "Laws in existence for centuries"
  synonym:
 • being
 • ,
 • beingness
 • ,
 • existence

1. Tillståndet eller faktumet av existerande

 • "En synvinkel som gradvis kommer till stånd"
 • "Lagar som funnits i århundraden"
  synonym:
 • varelse
 • ,
 • existens

2. Everything that exists anywhere

 • "They study the evolution of the universe"
 • "The biggest tree in existence"
  synonym:
 • universe
 • ,
 • existence
 • ,
 • creation
 • ,
 • world
 • ,
 • cosmos
 • ,
 • macrocosm

2. Allt som finns var som helst

 • "De studerar universums utveckling"
 • "Det största trädet som finns"
  synonym:
 • universum
 • ,
 • existens
 • ,
 • skapande
 • ,
 • värld
 • ,
 • kosmos
 • ,
 • makrokosmos

Examples of using

She is trying to prove the existence of ghosts.
Hon försöker bevisa förekomsten av spöken.
Three out of four Americans believe in the existence of paranormal phenomena.
Tre av fyra amerikaner tror på förekomsten av paranormala fenomen.
Nothing justifies their existence.
Ingenting rättfärdigar deras existens.