Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exempt" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "befriad" till svenska språket

EnglishSwedish

Exempt

[Undantag]
/ɪgzɛmpt/

verb

1. Grant relief or an exemption from a rule or requirement to

 • "She exempted me from the exam"
  synonym:
 • exempt
 • ,
 • relieve
 • ,
 • free

1. Bevilja befrielse eller undantag från en regel eller ett krav på att

 • "Hon befriade mig från provet"
  synonym:
 • undanta
 • ,
 • lindra
 • ,
 • gratis

2. Grant exemption or release to

 • "Please excuse me from this class"
  synonym:
 • excuse
 • ,
 • relieve
 • ,
 • let off
 • ,
 • exempt

2. Bevilja befrielse eller frigivning till

 • "Snälla ursäkta mig från den här klassen"
  synonym:
 • ursäkt
 • ,
 • lindra
 • ,
 • släppa av
 • ,
 • undanta

adjective

1. (of persons) freed from or not subject to an obligation or liability (as e.g. taxes) to which others or other things are subject

 • "A beauty somehow exempt from the aging process"
 • "Exempt from jury duty"
 • "Only the very poorest citizens should be exempt from income taxes"
  synonym:
 • exempt

1. (av personer) befriade från eller inte omfattas av en skyldighet eller ett ansvar (som t. ex. skatter) som andra eller andra saker omfattas av

 • "En skönhet på något sätt undantagen från åldrandeprocessen"
 • "Befriad från jurytjänst"
 • "Endast de allra fattigaste medborgarna bör befrias från inkomstskatt"
  synonym:
 • undanta

2. (of goods or funds) not subject to taxation

 • "The funds of nonprofit organizations are nontaxable"
 • "Income exempt from taxation"
  synonym:
 • nontaxable
 • ,
 • exempt

2. (av varor eller fonder) som inte är föremål för beskattning

 • "Ideella organisationers medel är icke-skattepliktiga"
 • "Inkomst befriad från beskattning"
  synonym:
 • icke skattepliktig
 • ,
 • undanta

Examples of using

He is exempt from the military service.
Han är befriad från militärtjänsten.