Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "excessively" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "överdrivet" till svenska språket

EnglishSwedish

Excessively

[Verdrivet]
/ɪksɛsɪvli/

adverb

1. To a degree exceeding normal or proper limits

 • "Too big"
  synonym:
 • excessively
 • ,
 • overly
 • ,
 • to a fault
 • ,
 • too

1. Till en grad som överskrider normala eller korrekta gränser

 • "För stor"
  synonym:
 • överdrivet
 • ,
 • till ett fel
 • ,
 • också

Examples of using

She smokes excessively.
Hon röker överdrivet.
Exposing skin excessively to the sun causes sunburn, sometimes blisters.
Att exponera huden överdrivet för solen orsakar solbränna, ibland blåsor.