Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "essay" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "uppsats" till svenska språket

EnglishSwedish

Essay

[Uppsats]
/ɛse/

noun

1. An analytic or interpretive literary composition

  synonym:
 • essay

1. En analytisk eller tolkande litterär komposition

  synonym:
 • uppsats

2. A tentative attempt

  synonym:
 • essay

2. Ett trevande försök

  synonym:
 • uppsats

verb

1. Make an effort or attempt

 • "He tried to shake off his fears"
 • "The infant had essayed a few wobbly steps"
 • "The police attempted to stop the thief"
 • "He sought to improve himself"
 • "She always seeks to do good in the world"
  synonym:
 • try
 • ,
 • seek
 • ,
 • attempt
 • ,
 • essay
 • ,
 • assay

1. Gör en insats eller ett försök

 • "Han försökte skaka av sig sina rädslor"
 • "Spädbarnet hade skrivit några vingliga steg"
 • "Polisen försökte stoppa tjuven"
 • "Han försökte förbättra sig själv"
 • "Hon försöker alltid göra gott i världen"
  synonym:
 • försök
 • ,
 • söka
 • ,
 • uppsats
 • ,
 • analys

2. Put to the test, as for its quality, or give experimental use to

 • "This approach has been tried with good results"
 • "Test this recipe"
  synonym:
 • test
 • ,
 • prove
 • ,
 • try
 • ,
 • try out
 • ,
 • examine
 • ,
 • essay

2. Sätta på prov, som för dess kvalitet, eller ge experimentell användning till

 • "Detta tillvägagångssätt har prövats med goda resultat"
 • "Testa det här receptet"
  synonym:
 • testa
 • ,
 • bevisa
 • ,
 • försök
 • ,
 • prova
 • ,
 • undersöka
 • ,
 • uppsats

Examples of using

You were supposed to write a 100-word essay by today.
Du skulle skriva en essä på 100 ord i dag.
I got an A on my essay.
Jag fick ett A på min uppsats.
Write the essay and don't get distracted.
Skriv uppsatsen och bli inte distraherad.