Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "er" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "er" till svenska språket

EnglishSwedish

Er

[Er]
/ər/

noun

1. A trivalent metallic element of the rare earth group

 • Occurs with yttrium
  synonym:
 • erbium
 • ,
 • Er
 • ,
 • atomic number 68

1. Ett trevärt metalliskt grundämne av gruppen sällsynta jordartsmetaller

 • Förekommer med yttrium
  synonym:
 • erbium
 • ,
 • Er
 • ,
 • atomnummer 68

2. A room in a hospital or clinic staffed and equipped to provide emergency care to persons requiring immediate medical treatment

  synonym:
 • emergency room
 • ,
 • ER

2. Ett rum på ett sjukhus eller en klinik bemannat och utrustat för att ge akutvård till personer som behöver omedelbar medicinsk behandling

  synonym:
 • akutmottagning
 • ,
 • ER

Examples of using

Down there hurts, down there. Er, what do you call them? Testicles? In any case a male's 'important parts'.
Där nere gör ont, där nere. Eh, vad kallar du dem? Testiklar? I alla fall en mans 'viktiga delar'.