Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "envious" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "avundsjuk" till svenska språket

EnglishSwedish

Envious

[Avundsjuk]
/ɛnviəs/

adjective

1. Showing extreme cupidity

 • Painfully desirous of another's advantages
 • "He was never covetous before he met her"
 • "Jealous of his success and covetous of his possessions"
 • "Envious of their art collection"
  synonym:
 • covetous
 • ,
 • envious
 • ,
 • jealous

1. Visar extrem cupidity

 • Plågsamt önskar en annans fördelar
 • "Han var aldrig begärlig innan han träffade henne"
 • "Avundsjuk på hans framgång och begärlig av hans ägodelar"
 • "Avundsjuk på deras konstsamling"
  synonym:
 • begärlig
 • ,
 • avundsjuk
 • ,
 • svartsjuk

Examples of using

I'm envious of you because you have a good boss.
Jag är avundsjuk på dig för att du har en bra chef.
She is envious of my success.
Hon är avundsjuk på min framgång.