Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "entropy" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "entropi" till svenska språket

EnglishSwedish

Entropy

[Entropi]
/ɛntrəpi/

noun

1. (communication theory) a numerical measure of the uncertainty of an outcome

 • "The signal contained thousands of bits of information"
  synonym:
 • information
 • ,
 • selective information
 • ,
 • entropy

1. (kommunikationsteori) ett numeriskt mått på osäkerheten i ett utfall

 • "Signalen innehöll tusentals bitar av information"
  synonym:
 • information
 • ,
 • selektiv information
 • ,
 • entropi

2. (thermodynamics) a thermodynamic quantity representing the amount of energy in a system that is no longer available for doing mechanical work

 • "Entropy increases as matter and energy in the universe degrade to an ultimate state of inert uniformity"
  synonym:
 • randomness
 • ,
 • entropy
 • ,
 • S

2. (termodynamik) en termodynamisk storhet som representerar mängden energi i ett system som inte längre är tillgängligt för att utföra mekaniskt arbete

 • "Entropin ökar när materia och energi i universum försämras till ett ultimat tillstånd av inert enhetlighet"
  synonym:
 • slumpmässighet
 • ,
 • entropi
 • ,
 • S