Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "entertain" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "underhålla" till svenska språket

EnglishSwedish

Entertain

[Underhålla]
/ɛntərten/

verb

1. Provide entertainment for

  synonym:
 • entertain

1. Tillhandahålla underhållning för

  synonym:
 • underhålla

2. Take into consideration, have in view

 • "He entertained the notion of moving to south america"
  synonym:
 • entertain
 • ,
 • think of
 • ,
 • toy with
 • ,
 • flirt with
 • ,
 • think about

2. Ta hänsyn, har i sikte

 • "Han underhöll tanken på att flytta till sydamerika"
  synonym:
 • underhålla
 • ,
 • tänka på
 • ,
 • leksak med
 • ,
 • flirta med

3. Maintain (a theory, thoughts, or feelings)

 • "Bear a grudge"
 • "Entertain interesting notions"
 • "Harbor a resentment"
  synonym:
 • harbor
 • ,
 • harbour
 • ,
 • hold
 • ,
 • entertain
 • ,
 • nurse

3. Underhålla (en teori, tankar eller känslor)

 • "Bär agg"
 • "Underhåll intressanta föreställningar"
 • "Harbor a harm"
  synonym:
 • hamn
 • ,
 • håll
 • ,
 • underhålla
 • ,
 • sjuksköterska

Examples of using

Will you entertain the guests while I get dressed?
Kommer du att underhålla gästerna medan jag klär på mig?
A woman needs to be loved so much that she won't even entertain the possibility of someone else loving her more.
En kvinna behöver älskas så mycket att hon inte ens kommer att underhålla möjligheten att någon annan älskar henne mer.