Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "entail" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "entail" till svenska språket

EnglishSwedish

Entail

[Medföra]
/ɛntel/

noun

1. Land received by fee tail

  synonym:
 • entail

1. Mark som tas emot genom avgift svans

  synonym:
 • medföra

2. The act of entailing property

 • The creation of a fee tail from a fee simple
  synonym:
 • entail

2. Handlingen att medföra egendom

 • Skapandet av en avgift svans från en avgift enkel
  synonym:
 • medföra

verb

1. Have as a logical consequence

 • "The water shortage means that we have to stop taking long showers"
  synonym:
 • entail
 • ,
 • imply
 • ,
 • mean

1. Har som logisk följd

 • "Vattenbristen gör att vi måste sluta ta långa duschar"
  synonym:
 • medföra
 • ,
 • antyda
 • ,
 • betyda

2. Impose, involve, or imply as a necessary accompaniment or result

 • "What does this move entail?"
  synonym:
 • entail
 • ,
 • implicate

2. Påtvinga, involvera eller antyda som ett nödvändigt ackompanjemang eller resultat

 • "Vad innebär denna flytt?"
  synonym:
 • medföra
 • ,
 • implicera

3. Limit the inheritance of property to a specific class of heirs

  synonym:
 • fee-tail
 • ,
 • entail

3. Begränsa arvet av egendom till en specifik klass av arvingar

  synonym:
 • avgift-svans
 • ,
 • medföra

Examples of using

The project will entail great expense upon the company.
Projektet kommer att medföra stora kostnader för företaget.