Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ensure" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "säkerställa" till svenska språket

EnglishSwedish

Ensure

[Säkerställa]
/ɛnʃʊr/

verb

1. Make certain of

 • "This nest egg will ensure a nice retirement for us"
 • "Preparation will guarantee success!"
  synonym:
 • guarantee
 • ,
 • ensure
 • ,
 • insure
 • ,
 • assure
 • ,
 • secure

1. Göra säker på

 • "Det här boägget kommer att säkerställa en trevlig pension för oss"
 • "Förberedelser kommer att garantera framgång!"
  synonym:
 • garanti
 • ,
 • säkerställa
 • ,
 • försäkra
 • ,
 • säker

2. Be careful or certain to do something

 • Make certain of something
 • "He verified that the valves were closed"
 • "See that the curtains are closed"
 • "Control the quality of the product"
  synonym:
 • see
 • ,
 • check
 • ,
 • insure
 • ,
 • see to it
 • ,
 • ensure
 • ,
 • control
 • ,
 • ascertain
 • ,
 • assure

2. Var försiktig eller säker på att göra något

 • Försäkra dig om något
 • "Han verifierade att ventilerna var stängda"
 • "Se till att gardinerna är stängda"
 • "Kontrollera produktens kvalitet"
  synonym:
 • se
 • ,
 • kontrollera
 • ,
 • försäkra
 • ,
 • se till det
 • ,
 • säkerställa
 • ,
 • kontroll
 • ,
 • fastställa

Examples of using

Everyone can help ensure that sentences sound correct, and are correctly spelled.
Alla kan hjälpa till att se till att meningar låter korrekta, och är korrekt stavade.