Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "enlightenment" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "upplysning" till svenska språket

EnglishSwedish

Enlightenment

[Upplysning]
/ɛnlaɪtənmənt/

noun

1. Education that results in understanding and the spread of knowledge

  synonym:
 • enlightenment

1. Utbildning som resulterar i förståelse och kunskapsspridning

  synonym:
 • upplysning

2. (hinduism and buddhism) the beatitude that transcends the cycle of reincarnation

 • Characterized by the extinction of desire and suffering and individual consciousness
  synonym:
 • nirvana
 • ,
 • enlightenment

2. (hinduism och buddhism) saligheten som överskrider reinkarnationscykeln

 • Kännetecknas av utrotning av begär och lidande och individuellt medvetande
  synonym:
 • nirvana
 • ,
 • upplysning

3. A movement in europe from about 1650 until 1800 that advocated the use of reason and individualism instead of tradition and established doctrine

 • "The enlightenment brought about many humanitarian reforms"
  synonym:
 • Enlightenment
 • ,
 • Age of Reason

3. En rörelse i europa från omkring 1650 fram till 1800 som förespråkade användningen av förnuft och individualism istället för tradition och etablerad doktrin

 • "Upplysningen medförde många humanitära reformer"
  synonym:
 • Upplysning
 • ,
 • Förnuftets ålder