Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "enemy" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fiende" till svenska språket

EnglishSwedish

Enemy

[Fiende]
/ɛnəmi/

noun

1. An opposing military force

 • "The enemy attacked at dawn"
  synonym:
 • enemy

1. En motsatt militär styrka

 • "Fienden anföll i gryningen"
  synonym:
 • fiende

2. An armed adversary (especially a member of an opposing military force)

 • "A soldier must be prepared to kill his enemies"
  synonym:
 • enemy
 • ,
 • foe
 • ,
 • foeman
 • ,
 • opposition

2. En beväpnad motståndare (särskilt en medlem av en motsatt militärstyrka)

 • "En soldat måste vara beredd att döda sina fiender"
  synonym:
 • fiende
 • ,
 • foeman
 • ,
 • opposition

3. Any hostile group of people

 • "He viewed lawyers as the real enemy"
  synonym:
 • enemy

3. Vilken fientlig grupp människor som helst

 • "Han såg advokater som den verkliga fienden"
  synonym:
 • fiende

4. A personal enemy

 • "They had been political foes for years"
  synonym:
 • foe
 • ,
 • enemy

4. En personlig fiende

 • "De hade varit politiska fiender i flera år"
  synonym:
 • fiende

Examples of using

So, my enemy, I won't let you attempt on the holy of holies of my heart, you will pay for it, I promise.
Så, min fiende, jag låter dig inte försöka på mitt hjärtas heliga, du kommer att betala för det, jag lovar.
Tom was accused of collaborating with the enemy.
Tom anklagades för att ha samarbetat med fienden.
They pursued the enemy as far as the river.
De förföljde fienden ända till floden.