Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "enduring" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "varaktig" till svenska språket

EnglishSwedish

Enduring

[Uthållig]
/ɛndjʊrɪŋ/

adjective

1. Unceasing

 • "An abiding belief"
 • "Imperishable truths"
  synonym:
 • abiding
 • ,
 • enduring
 • ,
 • imperishable

1. Oupphörlig

 • "En bestående tro"
 • "Oförgängliga sanningar"
  synonym:
 • bestående
 • ,
 • uthållig
 • ,
 • oförgänglig

2. Patiently bearing continual wrongs or trouble

 • "An enduring disposition"
 • "A long-suffering and uncomplaining wife"
  synonym:
 • enduring
 • ,
 • long-suffering

2. Tålmodigt bära ständiga fel eller problem

 • "En bestående läggning"
 • "En tålmodig och oklagande hustru"
  synonym:
 • uthållig
 • ,
 • långmodig