Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "employee" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "anställd" till svenska språket

EnglishSwedish

Employee

[Anställd]
/ɛmplɔɪi/

noun

1. A worker who is hired to perform a job

    synonym:
  • employee

1. En arbetstagare som anställs för att utföra ett arbete

    synonym:
  • anställd

Examples of using

The employee stole money from the cash register.
Den anställde stal pengar ur kassan.
If you are a potential employee then you should be aware of what the company stands for and how it treats its employees before attending an interview.
Om du är en potentiell anställd bör du vara medveten om vad företaget står för och hur det behandlar sina anställda innan du deltar i en intervju.
They consider him their best employee.
De anser honom vara sin bästa medarbetare.