Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "embody" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förkroppsliga" till svenska språket

EnglishSwedish

Embody

[Embody]
/ɪmbɑdi/

verb

1. Represent in bodily form

 • "He embodies all that is evil wrong with the system"
 • "The painting substantiates the feelings of the artist"
  synonym:
 • incarnate
 • ,
 • body forth
 • ,
 • embody
 • ,
 • substantiate

1. Representera i kroppslig form

 • "Han förkroppsligar allt som är ont fel med systemet"
 • "Målningen underbygger konstnärens känslor"
  synonym:
 • inkarnerad
 • ,
 • kropp fram
 • ,
 • förkroppsliga
 • ,
 • styrka

2. Represent, as of a character on stage

 • "Derek jacobi was hamlet"
  synonym:
 • embody
 • ,
 • be
 • ,
 • personify

2. Representera, som av en karaktär på scenen

 • "Derek jacobi var hamlet"
  synonym:
 • förkroppsliga
 • ,
 • vara
 • ,
 • personifiera

3. Represent or express something abstract in tangible form

 • "This painting embodies the feelings of the romantic period"
  synonym:
 • embody

3. Representera eller uttrycka något abstrakt i påtaglig form

 • "Denna målning förkroppsligar känslorna från den romantiska perioden"
  synonym:
 • förkroppsliga