Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "embarrassing" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pinsamt" till svenska språket

EnglishSwedish

Embarrassing

[Pinsamt]
/ɪmbɛrəsɪŋ/

adjective

1. Hard to deal with

 • Especially causing pain or embarrassment
 • "Awkward (or embarrassing or difficult) moments in the discussion"
 • "An awkward pause followed his remark"
 • "A sticky question"
 • "In the unenviable position of resorting to an act he had planned to save for the climax of the campaign"
  synonym:
 • awkward
 • ,
 • embarrassing
 • ,
 • sticky
 • ,
 • unenviable

1. Svårt att hantera

 • Särskilt orsakar smärta eller förlägenhet
 • "Besvärliga (eller pinsamma eller svåra) ögonblick i diskussionen"
 • "En besvärlig paus följde hans kommentar"
 • "En klibbig fråga"
 • "I den föga avundsvärda positionen att tillgripa en handling som han hade planerat att spara till kampanjens klimax"
  synonym:
 • besvärlig
 • ,
 • pinsamt
 • ,
 • klibbig
 • ,
 • föga avundsvärd

2. Causing to feel shame or chagrin or vexation

 • "The embarrassing moment when she found her petticoat down around her ankles"
 • "It was mortifying to know he had heard every word"
  synonym:
 • embarrassing
 • ,
 • mortifying

2. Orsakar att känna skam eller förtret eller irritation

 • "Det pinsamma ögonblicket när hon hittade sin underkjol runt anklarna"
 • "Det var förödande att veta att han hade hört varje ord"
  synonym:
 • pinsamt
 • ,
 • förödande

Examples of using

Fancy forgetting my glasses, it's so embarrassing.
Sugen på att glömma mina glasögon, det är så pinsamt.