Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "elemental" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "elementär" till svenska språket

EnglishSwedish

Elemental

[Elementär]
/ɛləmɛntəl/

adjective

1. Relating to or being an element

 • "Elemental sulphur"
  synonym:
 • elemental

1. Relatera till eller vara ett element

 • "Elementärt svavel"
  synonym:
 • elementär

2. Relating to severe atmospheric conditions

 • "A race against hail or cold rains or some other elemental catastrophe"- j.k.howard
  synonym:
 • elemental

2. Relaterade till svåra atmosfäriska förhållanden

 • "En kapplöpning mot hagel eller kalla regn eller någon annan elementär katastrof" - jkhoward
  synonym:
 • elementär

3. Of or being the essential or basic part

 • "An elementary need for love and nurturing"
  synonym:
 • elementary
 • ,
 • elemental
 • ,
 • primary

3. Av eller vara den väsentliga eller grundläggande delen

 • "Ett elementärt behov av kärlek och omvårdnad"
  synonym:
 • elementär
 • ,
 • primär