Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eighteenth" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "artonde" till svenska språket

EnglishSwedish

Eighteenth

[Artonde]
/etinθ/

noun

1. Position 18 in a countable series of things

  synonym:
 • eighteenth

1. Position 18 i en räknebar serie saker

  synonym:
 • artonde

adjective

1. Coming next after the seventeenth in position

  synonym:
 • eighteenth
 • ,
 • 18th

1. Kommer nästa efter sjuttonde i position

  synonym:
 • artonde
 • ,
 • 18:e

Examples of using

The film relates the tragic fate of the slaves in the eighteenth century.
Filmen berättar om slavarnas tragiska öde på 1700-talet.
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.
I slutet av 1700-talet undertecknades vanligtvis ett pass för en amerikan av USA:s president.