Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "egg" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ägg" till svenska språket

EnglishSwedish

Egg

[Ägg]
/ɛg/

noun

1. Animal reproductive body consisting of an ovum or embryo together with nutritive and protective envelopes

 • Especially the thin-shelled reproductive body laid by e.g. female birds
  synonym:
 • egg

1. Djurens reproduktionskropp bestående av ett ägg eller embryo tillsammans med närings- och skyddskuvert

 • Särskilt den tunnskaliga fortplantningskroppen som läggs av t. ex. fågelhonor
  synonym:
 • ägg

2. Oval reproductive body of a fowl (especially a hen) used as food

  synonym:
 • egg
 • ,
 • eggs

2. Oval reproduktionskropp hos en fågel (särskilt en höna) som används som mat

  synonym:
 • ägg

3. One of the two male reproductive glands that produce spermatozoa and secrete androgens

 • "She kicked him in the balls and got away"
  synonym:
 • testis
 • ,
 • testicle
 • ,
 • orchis
 • ,
 • ball
 • ,
 • ballock
 • ,
 • bollock
 • ,
 • nut
 • ,
 • egg

3. En av de två manliga reproduktionskörtlarna som producerar spermier och utsöndrar androgener

 • "Hon sparkade honom i bollarna och kom undan"
  synonym:
 • testis
 • ,
 • testikel
 • ,
 • orchis
 • ,
 • boll
 • ,
 • kula
 • ,
 • bollock
 • ,
 • nöt
 • ,
 • ägg

verb

1. Throw eggs at

  synonym:
 • egg

1. Kasta ägg på

  synonym:
 • ägg

2. Coat with beaten egg

 • "Egg a schnitzel"
  synonym:
 • egg

2. Päls med uppvispat ägg

 • "Ägg en schnitzel"
  synonym:
 • ägg

Examples of using

It was so hot in Australia yesterday that Tom managed to fry an egg on a shovel.
Det var så varmt i Australien igår att Tom lyckades steka ett ägg på en spade.
Tom salted his egg.
Tom saltade sitt ägg.
Somebody ate my Easter egg.
Någon åt mitt påskägg.