Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "efface" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "efface" till svenska språket

EnglishSwedish

Efface

[Utplåning]
/ɪfes/

verb

1. Remove completely from recognition or memory

 • "Efface the memory of the time in the camps"
  synonym:
 • obliterate
 • ,
 • efface

1. Ta bort helt från igenkänning eller minne

 • "Utplåna minnet av tiden i lägren"
  synonym:
 • utplåna

2. Make inconspicuous

 • "Efface oneself"
  synonym:
 • efface

2. Göra oansenlig

 • "Utplåna sig själv"
  synonym:
 • utplåna

3. Remove by or as if by rubbing or erasing

 • "Please erase the formula on the blackboard--it is wrong!"
  synonym:
 • erase
 • ,
 • rub out
 • ,
 • score out
 • ,
 • efface
 • ,
 • wipe off

3. Ta bort genom eller som om genom att gnugga eller radera

 • "Snälla radera formeln på svarta tavlan - det är fel!"
  synonym:
 • radera
 • ,
 • gnugga ut
 • ,
 • poäng ut
 • ,
 • utplåna
 • ,
 • torka av