Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "edition" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "edition" till svenska språket

EnglishSwedish

Edition

[Utgåva]
/ədɪʃən/

noun

1. The form in which a text (especially a printed book) is published

  synonym:
 • edition

1. Den form i vilken en text (särskilt en tryckt bok) publiceras

  synonym:
 • utgåva

2. All of the identical copies of something offered to the public at the same time

 • "The first edition appeared in 1920"
 • "It was too late for the morning edition"
 • "They issued a limited edition of bach recordings"
  synonym:
 • edition

2. Alla identiska kopior av något som erbjuds allmänheten samtidigt

 • "Den första upplagan kom 1920"
 • "Det var för sent för morgonupplagan"
 • "De gav ut en begränsad upplaga av bach-inspelningar"
  synonym:
 • utgåva

3. An issue of a newspaper

 • "He read it in yesterday's edition of the times"
  synonym:
 • edition

3. Ett nummer av en tidning

 • "Han läste den i gårdagens upplaga av times"
  synonym:
 • utgåva

4. Something a little different from others of the same type

 • "An experimental version of the night fighter"
 • "A variant of the same word"
 • "An emery wheel is the modern variation of a grindstone"
 • "The boy is a younger edition of his father"
  synonym:
 • version
 • ,
 • variant
 • ,
 • variation
 • ,
 • edition

4. Något lite annorlunda än andra av samma typ

 • "En experimentell version av nattjaktaren"
 • "En variant av samma ord"
 • "Ett smärgelhjul är den moderna varianten av en slipsten"
 • "Pojken är en yngre upplaga av sin far"
  synonym:
 • version
 • ,
 • variant
 • ,
 • variation
 • ,
 • utgåva

Examples of using

Which is more complete, the first edition or the second?
Vilket är mer komplett, den första upplagan eller den andra?
The first edition was published ten years ago.
Den första upplagan gavs ut för tio år sedan.
The first edition was published ten years ago.
Den första upplagan gavs ut för tio år sedan.