Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ecosystem" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ekosystem" till svenska språket

EnglishSwedish

Ecosystem

[Ekosystem]
/ikoʊsɪstəm/

noun

1. A system formed by the interaction of a community of organisms with their physical environment

    synonym:
  • ecosystem

1. Ett system som bildas av interaktionen mellan en gemenskap av organismer och deras fysiska miljö

    synonym:
  • ekosystem

Examples of using

But that's not the whole picture. Tatoeba is not just an open, collaborative, multilingual dictionary of sentences. It's part of an ecosystem that we want to build.
Men det är inte hela bilden. Tatoeba är inte bara en öppen, samarbetande, flerspråkig ordbok med meningar. Det är en del av ett ekosystem som vi vill bygga.