Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "economy" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ekonomi" till svenska språket

EnglishSwedish

Economy

[Ekonomi]
/ɪkɑnəmi/

noun

1. The system of production and distribution and consumption

  synonym:
 • economy
 • ,
 • economic system

1. Systemet för produktion och distribution och konsumtion

  synonym:
 • ekonomi
 • ,
 • ekonomiskt system

2. The efficient use of resources

 • "Economy of effort"
  synonym:
 • economy

2. Effektiv användning av resurser

 • "Ansträngningsekonomi"
  synonym:
 • ekonomi

3. Frugality in the expenditure of money or resources

 • "The scots are famous for their economy"
  synonym:
 • economy
 • ,
 • thriftiness

3. Sparsamhet i utgifterna för pengar eller resurser

 • "Skottarna är kända för sin ekonomi"
  synonym:
 • ekonomi
 • ,
 • sparsamhet

4. An act of economizing

 • Reduction in cost
 • "It was a small economy to walk to work every day"
 • "There was a saving of 50 cents"
  synonym:
 • economy
 • ,
 • saving

4. En handling av ekonomisering

 • Minskning av kostnaden
 • "Det var en liten ekonomi att gå till jobbet varje dag"
 • "Det var en besparing på 50 cent"
  synonym:
 • ekonomi
 • ,
 • sparande

Examples of using

The stability of Chinese economy is substantially overestimated.
Stabiliteten i den kinesiska ekonomin är avsevärt överskattad.
Money is everybody's problem in a Market Capitalistic economy.
Pengar är allas problem i en marknadskapitalistisk ekonomi.
America has the world’s largest economy, and its army is the most powerful.
Amerika har världens största ekonomi, och dess armé är den mäktigaste.