Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dwarf" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dvärg" till svenska språket

EnglishSwedish

Dwarf

[Dvärg]
/dwɔrf/

noun

1. A person who is markedly small

  synonym:
 • dwarf
 • ,
 • midget
 • ,
 • nanus

1. En person som är markant liten

  synonym:
 • dvärg
 • ,
 • nanus

2. A legendary creature resembling a tiny old man

 • Lives in the depths of the earth and guards buried treasure
  synonym:
 • gnome
 • ,
 • dwarf

2. En legendarisk varelse som liknar en liten gammal man

 • Bor i jordens djup och vaktar begravda skatter
  synonym:
 • gnome
 • ,
 • dvärg

3. A plant or animal that is atypically small

  synonym:
 • dwarf

3. En växt eller ett djur som är atypiskt litet

  synonym:
 • dvärg

verb

1. Make appear small by comparison

 • "This year's debt dwarfs that of last year"
  synonym:
 • shadow
 • ,
 • overshadow
 • ,
 • dwarf

1. Få det att se litet ut i jämförelse

 • "Årets skuld dvärgar förra årets"
  synonym:
 • skugga
 • ,
 • överskugga
 • ,
 • dvärg

2. Check the growth of

 • "The lack of sunlight dwarfed these pines"
  synonym:
 • dwarf

2. Kontrollera tillväxten av

 • "Bristen på solljus dvärgde dessa tallar"
  synonym:
 • dvärg

Examples of using

Do not laugh at a dwarf, or you will turn into a dwarf yourself.
Skratta inte åt en dvärg, annars förvandlas du själv till en dvärg.
Indeed, dwarf tossing is an Olympic sport!
Dvärgkastning är verkligen en olympisk sport!
Indeed, dwarf tossing is an Olympic sport!
Dvärgkastning är verkligen en olympisk sport!