Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "duel" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "duell" till svenska språket

EnglishSwedish

Duel

[Duell]
/duəl/

noun

1. A prearranged fight with deadly weapons by two people (accompanied by seconds) in order to settle a quarrel over a point of honor

  synonym:
 • duel
 • ,
 • affaire d'honneur

1. En förutbestämd kamp med dödliga vapen av två personer (i sällskap av sekunder) för att lösa ett bråk om en hederspunkt

  synonym:
 • duell
 • ,
 • affaire d'honneur

2. Any struggle between two skillful opponents (individuals or groups)

  synonym:
 • duel

2. Varje kamp mellan två skickliga motståndare (individer eller grupper)

  synonym:
 • duell

verb

1. Fight a duel, as over one's honor or a woman

 • "In the 19th century, men often dueled over small matters"
  synonym:
 • duel

1. Utkämpa en duell, som över ens ära eller en kvinna

 • "På 1800-talet duellerade män ofta om småsaker"
  synonym:
 • duell

Examples of using

There was a time when Christopher Columbus challenged another explorer to a duel. The latter, an underhanded chap, did not take ten steps - as dictated by the rules - but two, then turned around to shoot. Unfortunately for him, Columbus hadn't taken any steps at all.
Det fanns en tid då Christopher Columbus utmanade en annan upptäcktsresande till en duell. Den senare, en underhänt kille, tog inte tio steg - som dikterades av reglerna - utan två och vände sig sedan om för att skjuta. Tyvärr för honom hade Columbus inte vidtagit några åtgärder alls.