Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "duck" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "anka" till svenska språket

EnglishSwedish

Duck

[Anka]
/dək/

noun

1. Small wild or domesticated web-footed broad-billed swimming bird usually having a depressed body and short legs

  synonym:
 • duck

1. Liten vild eller domesticerad nätfotad brednäbbad simfågel har vanligen nedtryckt kropp och korta ben

  synonym:
 • anka

2. (cricket) a score of nothing by a batsman

  synonym:
 • duck
 • ,
 • duck's egg

2. (cricket) en poäng av ingenting av en slagman

  synonym:
 • anka
 • ,
 • ankägg

3. Flesh of a duck (domestic or wild)

  synonym:
 • duck

3. Kött av en anka (inhemskt eller vilt)

  synonym:
 • anka

4. A heavy cotton fabric of plain weave

 • Used for clothing and tents
  synonym:
 • duck

4. Ett tungt bomullstyg av slätväv

 • Används till kläder och tält
  synonym:
 • anka

verb

1. To move (the head or body) quickly downwards or away

 • "Before he could duck, another stone struck him"
  synonym:
 • duck

1. Att röra sig (huvudet eller kroppen) snabbt nedåt eller bort

 • "Innan han kunde ducka slog en annan sten honom"
  synonym:
 • anka

2. Submerge or plunge suddenly

  synonym:
 • duck

2. Sänk dig eller störta plötsligt

  synonym:
 • anka

3. Dip into a liquid

 • "He dipped into the pool"
  synonym:
 • dip
 • ,
 • douse
 • ,
 • duck

3. Doppa i en vätska

 • "Han doppade i poolen"
  synonym:
 • doppa
 • ,
 • släcka
 • ,
 • anka

4. Avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing (duties, questions, or issues)

 • "He dodged the issue"
 • "She skirted the problem"
 • "They tend to evade their responsibilities"
 • "He evaded the questions skillfully"
  synonym:
 • hedge
 • ,
 • fudge
 • ,
 • evade
 • ,
 • put off
 • ,
 • circumvent
 • ,
 • parry
 • ,
 • elude
 • ,
 • skirt
 • ,
 • dodge
 • ,
 • duck
 • ,
 • sidestep

4. Undvik eller försök att undvika att uppfylla, svara eller utföra (uppgifter, frågor eller problem)

 • "Han undvek problemet"
 • "Hon gick runt problemet"
 • "De tenderar att undvika sitt ansvar"
 • "Han undvek frågorna skickligt"
  synonym:
 • häck
 • ,
 • fudge
 • ,
 • undvika
 • ,
 • skjuta upp
 • ,
 • kringgå
 • ,
 • parera
 • ,
 • gäcka
 • ,
 • kjol
 • ,
 • anka
 • ,
 • sidosteg

Examples of using

What's the difference between a duck?
Vad är skillnaden mellan en anka?
"Quack, quack," said the duck.
"Quack, kvacksalvare", sa ankan.
He went duck hunting.
Han gick på ankjakt.