Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dryness" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "torrhet" till svenska språket

EnglishSwedish

Dryness

[Torrhet]
/draɪnəs/

noun

1. The condition of not containing or being covered by a liquid (especially water)

  synonym:
 • dryness
 • ,
 • waterlessness
 • ,
 • xerotes

1. Villkoret att inte innehålla eller vara täckt av en vätska (särskilt vatten)

  synonym:
 • torrhet
 • ,
 • vattenlöshet
 • ,
 • xeroter

2. Moderation in or abstinence from alcohol or other drugs

  synonym:
 • sobriety
 • ,
 • dryness

2. Måttlighet i eller avhållsamhet från alkohol eller andra droger

  synonym:
 • nykterhet
 • ,
 • torrhet

3. Objectivity and detachment

 • "Her manner assumed a dispassion and dryness very unlike her usual tone"
  synonym:
 • dispassion
 • ,
 • dispassionateness
 • ,
 • dryness

3. Objektivitet och avskildhet

 • "Hennes sätt antog en passion och torrhet mycket olik hennes vanliga ton"
  synonym:
 • passion
 • ,
 • passionerad
 • ,
 • torrhet