Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "driven" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "driven" till svenska språket

EnglishSwedish

Driven

[Driven]
/drɪvən/

adjective

1. Compelled forcibly by an outside agency

 • "Mobs goaded by blind hatred"
  synonym:
 • driven
 • ,
 • goaded

1. Tvingad med tvång av en extern byrå

 • "Mobs dunkade av blindt hat"
  synonym:
 • driven
 • ,
 • goaded

2. Urged or forced to action through moral pressure

 • "Felt impelled to take a stand against the issue"
  synonym:
 • driven
 • ,
 • impelled

2. Manad eller tvingad till handling genom moraliskt tryck

 • "Kände sig manad att ta ställning mot frågan"
  synonym:
 • driven

3. Strongly motivated to succeed

  synonym:
 • compulsive
 • ,
 • determined
 • ,
 • driven

3. Starkt motiverad att lyckas

  synonym:
 • tvångsmässig
 • ,
 • bestämd
 • ,
 • driven

Examples of using

You were driven out.
Du blev utkörd.
I’m driven by my passion.
Jag drivs av min passion.
This is the first time I've driven a car.
Det här är första gången jag kör bil.