Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dripping" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "droppande" till svenska språket

EnglishSwedish

Dripping

[Droppande]
/drɪpɪŋ/

noun

1. A liquid (as water) that flows in drops (as from the eaves of house)

  synonym:
 • dripping
 • ,
 • drippage

1. En vätska (som vatten) som rinner i droppar (som från takfoten på huset)

  synonym:
 • droppande
 • ,
 • dropp

2. The sound of a liquid falling drop by drop

 • "The constant sound of dripping irritated him"
  synonym:
 • drip
 • ,
 • dripping

2. Ljudet av en vätska som faller droppe för droppe

 • "Det ständiga ljudet av dropp irriterade honom"
  synonym:
 • droppa
 • ,
 • droppande

adverb

1. Extremely wet

 • "Dripping wet"
 • "Soaking wet"
  synonym:
 • soaking
 • ,
 • sopping
 • ,
 • dripping

1. Extremt blöt

 • "Droppande våt"
 • "Blötläggning våt"
  synonym:
 • blötläggning
 • ,
 • soppar
 • ,
 • droppande

Examples of using

Water is dripping from the wet towel.
Vatten droppar från den våta handduken.
The sweat was dripping off my brow.
Svetten droppade av mitt panna.
I'm dripping with sweat.
Jag droppar av svett.