Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "drink" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dryck" till svenska språket

EnglishSwedish

Drink

[Drick]
/drɪŋk/

noun

1. A single serving of a beverage

 • "I asked for a hot drink"
 • "Likes a drink before dinner"
  synonym:
 • drink

1. En enda portion dryck

 • "Jag bad om en varm dryck"
 • "Gillar en drink innan middagen"
  synonym:
 • dricka

2. The act of drinking alcoholic beverages to excess

 • "Drink was his downfall"
  synonym:
 • drink
 • ,
 • drinking
 • ,
 • boozing
 • ,
 • drunkenness
 • ,
 • crapulence

2. Handlingen att dricka alkoholhaltiga drycker till överskott

 • "Dryck var hans undergång"
  synonym:
 • dricka
 • ,
 • drickande
 • ,
 • sprit
 • ,
 • fylleri
 • ,
 • fulhet

3. Any liquid suitable for drinking

 • "May i take your beverage order?"
  synonym:
 • beverage
 • ,
 • drink
 • ,
 • drinkable
 • ,
 • potable

3. Vilken vätska som helst som är lämplig att dricka

 • "Får jag ta din dryckesbeställning?"
  synonym:
 • dryck
 • ,
 • dricka
 • ,
 • drickbar

4. Any large deep body of water

 • "He jumped into the drink and had to be rescued"
  synonym:
 • drink

4. Vilken stor djup vattenmassa som helst

 • "Han hoppade in i drinken och var tvungen att räddas"
  synonym:
 • dricka

5. The act of swallowing

 • "One swallow of the liquid was enough"
 • "He took a drink of his beer and smacked his lips"
  synonym:
 • swallow
 • ,
 • drink
 • ,
 • deglutition

5. Handlingen att svälja

 • "En svala av vätskan räckte"
 • "Han tog en drink av sin öl och slog sina läppar"
  synonym:
 • svälja
 • ,
 • dricka
 • ,
 • deglutition

verb

1. Take in liquids

 • "The patient must drink several liters each day"
 • "The children like to drink soda"
  synonym:
 • drink
 • ,
 • imbibe

1. Ta in vätskor

 • "Patienten måste dricka flera liter varje dag"
 • "Barnen gillar att dricka läsk"
  synonym:
 • dricka
 • ,
 • insupa

2. Consume alcohol

 • "We were up drinking all night"
  synonym:
 • drink
 • ,
 • booze
 • ,
 • fuddle

2. Konsumera alkohol

 • "Vi var uppe och drack hela natten"
  synonym:
 • dricka
 • ,
 • sprit
 • ,
 • röra ihop

3. Propose a toast to

 • "Let us toast the birthday girl!"
 • "Let's drink to the new year"
  synonym:
 • toast
 • ,
 • drink
 • ,
 • pledge
 • ,
 • salute
 • ,
 • wassail

3. Föreslå en skål för

 • "Låt oss skåla för födelsedagsflickan!"
 • "Låt oss dricka till det nya året"
  synonym:
 • skål
 • ,
 • dricka
 • ,
 • pantsätta
 • ,
 • hälsa
 • ,
 • wassail

4. Be fascinated or spell-bound by

 • Pay close attention to
 • "The mother drinks in every word of her son on the stage"
  synonym:
 • drink in
 • ,
 • drink

4. Vara fascinerad eller trollbunden av

 • Var noga uppmärksam på
 • "Mamman dricker i varje ord av sin son på scenen"
  synonym:
 • dricka i
 • ,
 • dricka

5. Drink excessive amounts of alcohol

 • Be an alcoholic
 • "The husband drinks and beats his wife"
  synonym:
 • drink
 • ,
 • tope

5. Drick för stora mängder alkohol

 • Var alkoholist
 • "Mannen dricker och slår sin fru"
  synonym:
 • dricka
 • ,
 • tope

Examples of using

As a rule, I don't drink.
Som regel dricker jag inte.
Tom stopped at a convenience store to get a drink.
Tom stannade till i en närbutik för att ta en drink.
I offered Tom a drink of vodka, but he refused it.
Jag bjöd Tom på en drink vodka, men han vägrade det.